บริหารตนเองต้องให้สดชื่น บริหารผู้อื่นต้องให้เบิกบาน บริหารงานต้องให้มีค่า บริหารเวลาต้องให้มีคุณ บริหารทุนต้องให้มีกำไร บริหารใจต้องให้อิสระ

พระครูศรีปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดอิสาน

กฐินสามัคคีวัดอิสาน ประจำปี ๒๕๖๒

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญ จากทางวัดอิสาน

วัดอิสาน

วัดอิสาน นครราชสีมา

วัดอิสาน

พระครูศรีปริยัติกิจ

วัดอิสานวัดอิสาน

พระประธาน

ข่าวสารของวัด

องค์ความรู้

สื่อของโครงการ

กิจกรรม

จิตอาสา

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

วัดดอุโมงค์ และสวนพุทธธรรม สองชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เชียงใหม่แห่งเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน