บริหารตนเองต้องให้สดชื่น บริหารผู้อื่นต้องให้เบิกบาน บริหารงานต้องให้มีค่า บริหารเวลาต้องให้มีคุณ บริหารทุนต้องให้มีกำไร บริหารใจต้องให้อิสระ

พระครูศรีปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดอิสาน

งานบรรพชาสามเณร ปี ๒๕๖๓

ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยาวชนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๘ มี.ค. - ๑๒ เม.ย. ๖๓ ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

งานปฏิบัติธรรม มาฆบูชา ๒๕๖๓

ขอประชาสัมพันธ์ เจริญพร ขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาล (มาฆบูชา เพ็ญเดือน ๓) ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๓ วัน) ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วัดอิสาน

วัดอิสาน นครราชสีมา

วัดอิสาน

พระครูศรีปริยัติกิจ

วัดอิสานข่าวสารของวัด

องค์ความรู้

สื่อของโครงการ

กิจกรรม

จิตอาสา

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

วัดดอุโมงค์ และสวนพุทธธรรม สองชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เชียงใหม่แห่งเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน