เกี่ยวกับเรา

รับขวัญ (น้ำฝน) พลเพชร ประสานงานโครงการ

"ชอบอยู่ในโหมดจำศีล แต่มีโอกาสมาทำประสานงานโครงการ" การทำงานกับวัด ทำให้ได้ลงมือทำและนำพาหัวใจไปเห็นสิ่งต่างๆ เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ระหว่างทาง ได้พัฒนาตัวเอง เปิดมุมมองต่อวัดในบริบทที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย และมีแรงช่วยเหลือสังคมต่อไป