เกี่ยวกับเรา

ปิยาณี (รุ้ง) สุขมณี นักวิจัย

การทำงานโครงการวัดบันดาลใจ ทำให้มีโอกาสนำทักษา ความรู้ มาช่วยงานสังคมส่วนรวม และในขณะเดียวกันการทำงานกับวัด ทำให้เราได้เรียนรู้ธรรมโดยไม่รู้ตัว ช่วยขัดเกลาจิตใจ และพัฒนาตนเองไปด้วย