เกี่ยวกับเรา

ทศา (เบนซ์) ทองประยูร เลขานุการโครงการ

การที่ได้ทำงานกับโครงการฯ ทำให้ได้รับข้อคิดจากการทำงานว่า " ขันติ คือ ความอดทน อดทนต่อสิ่งต่างๆ อดทนเพื่อรอให้ได้เห็นการเจริญเติบโตของแต่ละวัดในโครงการ นี่แหละคือคุณค่าของความเป็น วัด บัน ดาล ใจ "