เกี่ยวกับเรา

ขวัญข้าว พลเพชร นักวิจัยโครงการ

การทำงานกับโครงการฯ ทำให้เห็นวัดในหลากมิติ มากกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกติดกับพิธีกรรม “วัด” เป็นได้ทั้งที่เรียนรู้ธรรม พื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และที่พึ่งทางใจ ที่มีความเลื่อนไหลตามยุคสมัย และเปิดให้เข้าถึงได้ทุกคน