เกี่ยวกับเรา

ยิ่งยง (คุ้ง) ปุณโณปถัมภ์ ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์ และสถาปนิกชุมชน พ่อลูกอ่อน ที่ถือคติว่า "การทำงานคือการปฏิบัติธรรม" สนใจเรื่องกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมในฐานะกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนและเมือง ไปพร้อมๆกับการสร้างความเข้มแข็งของสังคม มีความเชื่อว่าวัด เป็นหนึ่งในพื้นที่สาธารณะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญสำหรับสังคมไทย และเชื่อว่าการทำวัดให้ดี ให้วัดบันดาลใจ จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีและน่าอยู่ได้