เกี่ยวกับเรา

ธนา (โจ้) อุทัยภัตรากูร กระบวนกร

สถาปนิก และนักจัดกระบวนการ ซึ่งเคยได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นที่กายภาพของวัดในการบวชสายพระป่า ทำให้เชื่อว่าแม้เพียงการรักษาพื้นที่กายภาพของวัดให้สะอาดและเป็นระเบียบก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ปัจจุบันทำหน้าที่ร่วมเรียนรู้ในส่วนการพัฒนาบุคลากร และการออกแบบกระบวนการต่าง ๆ ในโครงการ