เกี่ยวกับเรา

สุทธินันท์ (แพค) เชยโต ผู้จัดการอบรมหลักสูตร

เรา คือ นักเล่าเรื่อง ผู้ถ่ายทอดเรื่องราว เนื้อหาที่ดี สาระที่ทรงคุณค่า เมื่อส่งต่อไปสู่ผู้คน มันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้เป็นสิ่งเล็กๆ แต่ทรงอนุภาพจุดประกายสร้างกระเพื่อมในห้วงความรู้สึก หลักคิด แนวคิดวิถีพุทธคือ สิ่งดีงาม ความจริงอันจีรัง แนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับสังคมไทย สภาพแวดล้อมที่ผันเปลี่ยนกาลเวลาที่ผันไปอาจทำให้ผู้คนหลงลืม หรือเลือนราง ดังนั้นจึงต้องมีซักคน หรือหลายๆ คน ที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาคัดสรรจัดการ แปลงสาร สื่อสาร เพื่อถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับสังคมตามบริบทปัจจุบัน