เกี่ยวกับเรา

ปริยาภรณ์ (ชมพู่) สุขกุล ผู้จัดการโครงการ

ชอบทำงานที่มีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมดี การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสังคมที่เข้มแข็งด้วยสติปัญญา งานโครงการวัดบันดาลใจถือเป็นงานที่ท้าทาย และตอบโจทย์สิ่งที่ชอบทั้งหมด การได้เดินทางไปทำงานกับวัดในที่ต่างๆ และมีโอกาสพบพระอาจารย์และกัลยาณมิตรที่ดี ทำให้ได้เรื่องรู้สิ่งต่างๆมากมาย และได้พัฒนาตนทั้งทางโลกและทางธรรม