เกี่ยวกับเรา

พรรษ ภูชำนิ สื่อสารโครงการ

เป็นโครงการที่ทำให้เรามีโอกาสเข้าวัดบ่อยมาก ซึ่งนั่นมีส่วนทำให้เราได้น้อมใจเข้าหาธรรม ซึมซับภาวะสงบมากขึ้น การที่ได้นำทักษะการทำงานที่ตัวเองถนัด มารับใช้สังคม รับใช้ธรรมะนั้น ทำให้ได้บ่มเพาะสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นทั้งในใจเราและได้มีส่วนส่งต่อแรงบันดาลใจที่ดีให้กับอีกหลายๆคน