งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๓๗ ปี และฉลองเปรียญธรรม ๓ ประโยค พระมหานครรัฐ เขมรโต

9 เมษายน 2564