พิธีทอดกฐินสามัคคี ของคณะอุบาสก-อุบาสิกา ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทียนถวาย และท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่าน (วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

14 พฤศจิกายน 2564