สร้างหลักปักฐาน เตรียมการต่อยอดธรรมยุค ๔.๐
14 กันยายน 2562
สร้างหลักปักฐาน เตรียมการต่อยอดธรรมยุค ๔.๐ : กรณี ศึกษาการเตรียมการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
กระบวนการสร้างธรรมให้ร่วมสมัย ของวัดเล็กในเมืองใหญ่
14 กันยายน 2562
กระบวนการบริหารจัดการวัดให้ร่วมสมัยของวัดขนาดเล็ก ในเขตเมือง : กรณีศึกษาวัดโพธิ์เผือก ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
บวชพระ ให้ถึงธรรม (ในเวลาจำกัด)
14 กันยายน 2562
บวชพระ ให้ถึงธรรม (ในเวลาจำกัด) : กรณีศึกษาการ บวชพระนวกะในหลักสูตรระยะสั้น ๓ เดือนและ ๑ เดือน ของ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง
16 พฤษภาคม 2562
สำหรับผู้ที่ห่วงใยในพระศาสนา หนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความรู้และความหวัง เป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นแสงเทียนสว่างไสวหลายเล่มที่โดดเด่นท่ามกลางความมืดมิด ในยามที่ผู้คนจำนวนมากตั้งข้อกังขาหรือถึงกับเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์
ฟื้นวัด คืนเมือง
3 เมษายน 2562
งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางสังคมของวัด โดยศึกษาเฉพาะกรณีนั้นมีมากมาย แต่งานวิจัยที่ท่านจะได้อ่านนี้มีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดอันเกิดจากการสังเคราะห์ภาพรวม ซึ่งไม่ได้จำกัดที่วัดในเมืองไทยเท่านั้น หากยังรวมถึงสถาบันศาสนาทั่วโลก

แนะนำองค์ความรู้

ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง
16 พฤษภาคม 2562
สำหรับผู้ที่ห่วงใยในพระศาสนา หนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความรู้และความหวัง เป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นแสงเทียนสว่างไสวหลายเล่มที่โดดเด่นท่ามกลางความมืดมิด ในยามที่ผู้คนจำนวนมากตั้งข้อกังขาหรือถึงกับเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์
ฟื้นวัด คืนเมือง
3 เมษายน 2562
งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางสังคมของวัด โดยศึกษาเฉพาะกรณีนั้นมีมากมาย แต่งานวิจัยที่ท่านจะได้อ่านนี้มีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดอันเกิดจากการสังเคราะห์ภาพรวม ซึ่งไม่ได้จำกัดที่วัดในเมืองไทยเท่านั้น หากยังรวมถึงสถาบันศาสนาทั่วโลก