คู่มือการประยุกต์ใช้งาน Kahoot เพื่อการเผยแผ่ธรรม
10 กันยายน 2562
Kahoot คือ Appication ไว้สร้างคาถาม-คาตอบ โดยมีข้อแม้ว่า ผู้ถามกับผู้ตอบต้องอยู่ในสถานที่ๆสามารถมองเห็นกันได้ Ex. อยู่ในงาน Event เดียวกัน โดยมีลักษณะของคาถามเป็นแบบหลายตัวเลือก ให้แสดงความคิดเห็น และแบบสารวจ (ใน Version ฟรี)
คู่มือการประยุกต์ใช้งาน KINE Master เพื่อการเผยแผ่ธรรม
10 กันยายน 2562
เริ่มต้นด้วยการเขียนบทแบบง่ายๆ แนะนำ (INTRODUCTION) คือ การแนะนาเหตุการณ์ สถานการณ์ สถานท่ี ตัวละครสิ่งแวดล้อม และเวลา สร้างเงื่อนไข (SUSPENSE) คือ การกระตุ้นให้เน้ือเรื่องดาเนินไปอย่างลึกลับมีเงื่อนไข มีปมผูกมัด ความขัดแย้ง ทาให้ผู้ชมเกิดความสงสัยและสนใจในเหตุการณ์
คู่มือการประยุกต์ใช้งาน Infographic เพื่อการเผยแผ่ธรรม
10 กันยายน 2562
Infographic มาจากคําว่า Information + Graphics หมายถึง การนําข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกท่ีอาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน
คู่มือทำความรู้จัก SEO
10 กันยายน 2562
SEC คืออะไร? S ย่อมาจาก SEARCH ส่วน E ย่อมาจาก ENGINE หรือ หมายถึง **SEARCH ENGINE** อย่าง Google หรือ Bing จากค่าย Microsoft ส่วนตัว O นั้น มาจากคาว่า Optimization แปลว่า ทาให้ดีขึ้น หรือ ปรับปรุงให้ดีขึ้น สรุปเลย **SEO** ก็คือ การปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ SEARCH ENGINE ชื่นชอบ
คู่มือการประยุกย์ใช้งาน QR CODE เพื่อการเผยแผ่ธรรม
10 กันยายน 2562
QR-Code คืออะไร QR – Code ย่อมาจาก Quick Response มีต้นกำเนิดมาจากบริษัท Denso–Wave ประเทศญี่ปุ่น พัฒนามาจาก Bar-Code แบบ หนึ่งมิติ ที่บันทึกข้อมูลเป็นสัญลักษณ์แบบแท่งที่มีระยะห่างต่างกัน บรรจุข้อมูลที่ต่างกันไม่เกิน 20 ตัวอักษร มาเป็นสองมิติ ที่ทาให้เพิ่มการบรรจุข้อมูลได้มากขึ้นเป็น 4,000 ตัวอักษร หรือสองร้อยเท่าจากเดิม จึงกล่าวได้ว่า QR-Code ก็คือ Bar-Code ชนิดหนึ่ง ซึ่ง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง

แนะนำองค์ความรู้

ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง
16 พฤษภาคม 2562
สำหรับผู้ที่ห่วงใยในพระศาสนา หนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความรู้และความหวัง เป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นแสงเทียนสว่างไสวหลายเล่มที่โดดเด่นท่ามกลางความมืดมิด ในยามที่ผู้คนจำนวนมากตั้งข้อกังขาหรือถึงกับเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์
ฟื้นวัด คืนเมือง
3 เมษายน 2562
งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางสังคมของวัด โดยศึกษาเฉพาะกรณีนั้นมีมากมาย แต่งานวิจัยที่ท่านจะได้อ่านนี้มีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดอันเกิดจากการสังเคราะห์ภาพรวม ซึ่งไม่ได้จำกัดที่วัดในเมืองไทยเท่านั้น หากยังรวมถึงสถาบันศาสนาทั่วโลก