วัดที่เข้าร่วมเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการกิจการของวัด (วัดICT)

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครโครงการวัดบันดาลใจ
เพื่อรับข่าวสาร และลงข้อมูลการสมัครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว