บริหารตนเองต้องให้สดชื่น บริหารผู้อื่นต้องให้เบิกบาน บริหารงานต้องให้มีค่า บริหารเวลาต้องให้มีคุณ บริหารทุนต้องให้มีกำไร บริหารใจต้องให้อิสระ

พระครูศรีปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดอิสาน

กฐินสามัคคี วัดอิสาน ปี ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้ นางสุนีย์ เลิศสีมาพร

กิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ภัตตาหาร น้ำปานะ ในโครงการอุปสมบทเทิดพระเกียรติ ๙๙ รูป

ไวรัสโคโรน่า 2019

ในสถานการณ์ที่ไวรัส (Covid - 19) กำลังระบาดอย่างรุนแรงนั้น พระสงฆ์เอง ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพ จึงจำเป็นที่จะ ต้องมีหน้ากากอนามัย,เจลล้างมือ ฯลฯ แต่หาซื้อยากมากเพราะขาดตลาด จึงเรียนเชิญญาติโยมผู้ใจบุญร่วมถวาย สิ่งของจำเป็นต่อไปนี้

วัดอิสาน

วัดอิสาน นครราชสีมา

วัดอิสาน

พระครูศรีปริยัติกิจ

ข่าวสารของวัด

องค์ความรู้

สื่อของโครงการ

กิจกรรม

จิตอาสา

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

วัดดอุโมงค์ และสวนพุทธธรรม สองชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เชียงใหม่แห่งเดียวกัน แต่มีความหมายต่างกัน