ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ และวันเด็ก ช่วยกันส่งเสริมเด็กเยาวชนเด็กในชุมชน

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

ที่มีจิตเมตตา ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ และวันเด็ก ช่วยกันส่งเสริมเด็กเยาวชนเด็กในชุมชน ให้มีความสุขด้วยการให้ธรรม ให้ปัญญาและแบ่งปันให้สิ่งดีงาม..มีคนเคยกล่าวไว้สั้นๆว่า

“ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส” ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส เริ่มต้นที่พ่อแม่ เริ่มต้นที่ครอบครัว ขยายออกมาถึงผู้ใหญ่ในชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดี มีศีลธรรม ชุมชนก็มีความสุข ก็จะเหมือนดินดีมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตามต้องการ เด็กก็ในทำนองเดียวกันหากมีพื้นฐานของครอบครัว ชุมชน สังคม ที่มีความรักความอบอุ่นก็พร้อมที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตสันดานได้ง่าย

คุณธรรมจริยธรรมนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็ก ค่อยๆปลูกฝังกันทีละน้อย เหมือนปลูกพืชที่จะต้องคอยเอาใจใส่จนเจริญงอกงาม รากก็มั่นคงหยั่งลึกลงในดิน แข็งแรงทนทาน แต่คนเดี๋ยวนี้ชอบนำต้นไม้ใหญ่มาปลูก โตเร็วแต่ไม่ทนทาน รากฐานไม่แกร่งพอ อยากรู้จักกิจกรรมเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเหล่ากลุ่มคนจิตอาสา เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนในชุมชนบางรักพัฒนา. เด็กวัด.วันอาทิตย์

“เด็กมรรคง่าย” ให้มากกว่านี้..เชิญชม On air ในรายการเจ็ดจุดประกาย

ข่าวเช้าวันอังคารที่ ๑๕ มค. ๖๒ เวลา ๐๗.๒๐น. และ วันพุธที่ ๑๖ มค. ๖๒

ในรายการ ๗ สีช่วยชาวบ้าน เวลา ๑๗.๐๐น (ช่อง ๗ สี)

.

ขอบคุณ:บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล


จำนวนคนดู : 132
แท็ก : วัดไผ่เหลือง