สื่อของโครงการ

ทุกวันนี้เรามีวัดเพื่ออะไร?

สถาปนิกอาสา ทีมไลเคนและทีมวัดบันดาลใจ ลงพื้นที่วัดป่าธรรมทัสสี ติดตามความคืบหน้าการ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตปฏิบัติธรรม โดยมี พระมหานงค์สุมงฺคโลและชาวบ้านร่วมกันจัด กิจกรรมปลูกต้นไม้กว่า 200 ต้น
8 กรกฎาคม 2561
loading ...

สมัครเป็น อาสาสมัครโครงการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครโครงการวัดบันดาลใจ
เพื่อรับข่าวสาร และลงข้อมูลการสมัครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว